Tây Phi chiếm diện tích 5 triệu cây số vuông và nằm ở khu vực tây châu Phi. Nó được bao bọc bởi sa mạc Sahara ở phía bắc và Đại Tây Dương ở phía nam và phía tây. Hầu hết các nước Tây Phi đều từng bị các nước châu Âu chiếm đóng; đặc biệt là Anh và Pháp. Hầu hết các quốc gia trong khu vực có tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là ngôn ngữ quốc gia. Hồi giáo và Kitô giáo là những tôn giáo lớn ở Tây Phi trong khi bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất.

Danh sách các nước Tây Phi