Chính sách và Bảo mật

Chính sách này có hiệu lực và đã được cập nhật mới nhất vào ngày 25/05/2016 . Nó có thể được sửa đổi theo định kỳ mà không có bất kỳ thông báo trước và được công bố trên trang này. Xin vui lòng, đọc nó một cách cẩn thận và hiểu được. Bằng cách sử dụng cacnuoc.vn , bạn chấp nhận các chính sách sau đây.

Tuyên bố Chính sách Bảo mật

Để chứng minh rằng sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi muốn giải thích cho bạn Chính sách bảo mật của chúng tôi, chỉ áp dụng cho trang web này.

Chúng tôi không thu thập, lưu trữ, hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân về người dùng của chúng tôi (ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại, vv).

Giống như tất cả các trang web khác, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ tạm thời trong lưu trữ các bản ghi máy chủ thông tin phi cá nhân về lượt truy cập của bạn, bao gồm:

  • Địa chỉ IP của người sử dụng (một số duy nhất để truy cập vào Internet, được gán cho máy tính của bạn bởi ISP của bạn);
  • Loại trình duyệt của bạn (ví dụ như Chrome, Safari, Firefox);
  • Các hệ điều hành (ví dụ như Windows, Mac OS, iOS, Android, Unix);
  • Ngày và thời gian của chuyến thăm của bạn;
  • URL của các trang của chúng tôi được bạn truy cập;

Tất cả các dữ liệu này không thể xác định cá tính của người dùng và được thu thập chỉ cho trang web quản lý hiệu quả và cho các mục đích an ninh.

Về dự án của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba (Google Analytics,…). Họ có thể thu thập thông tin phi cá nhân (ví dụ như địa chỉ IP, loại trình duyệt, vv) để phân tích lưu lượng của chúng tôi, để đo lường sự hài lòng của người sử dụng của các nội dung và hiển thị quảng cáo có liên quan hơn trong các trang của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về cách các dịch vụ của bên thứ ba thu thập và sử dụng những dữ liệu này, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng, kiểm tra trang đối tác của chúng tôi

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ .

Điều khoản miễn trách

Tất cả các nội dung trên cacnuoc.vn chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, giáo dục và không chứa bất kỳ vấn đề pháp lý nào. Chúng tôi làm tất cả để tạo ra chính xác nhất và nội dung mới nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng nó không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lầm, mất mát hay thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng các nội dung này.

Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp khả năng truy cập vào trang web của chúng tôi 24 giờ mỗi ngày, nhưng chúng tôi không đảm bảo khả năng liên tục của nó. Truy cập có thể là tạm thời và không có bất kỳ thông báo đình chỉ bất cứ lúc nào, do kỹ thuật hoặc các lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm không có sẵn của trang web cho bất kỳ khoảng thời gian.

Liên kết ngoài. Dự án của chúng có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài, bao gồm cả các liên kết quảng cáo của bên thứ ba. Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ với họ và không thể kiểm soát nội dung của họ và thực hành sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các nguồn lực này. Các cá nhân có khiếu nại liên quan đến các trang web bên ngoài như vậy, cần phải liên hệ trực tiếp.

Đề xuất