Trong nhiều thế kỷ, các nước Tây Âu được định nghĩa là những quốc gia có các nhà thờ Công giáo và Tin Lành, trong khi các nước Đông Âu bị Nhà thờ Chính thống Phương Đông chi phối. Một định nghĩa hiện đại hơn phân chia Tây Âu thành một số vùng khác như Trung Âu hoặc Bắc Âu.

Các sự kiện lịch sử quan trọng của Tây Âu bao gồm thời kỳ Cộng hòa La Mã (bao gồm cả Punic, Gallic), triều đại Augustus, sự lan rộng của Tin Lành dưới thời Thánh Phaolô, Pax Romana, Sự sụp đổ của Tây La Mã  Đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ 5, thời đại Charlemange và Carolingians, Viking Invasions, Cái chết đen, Phục hưng, Thời đại Discovery, Phong trào cải đạo cũng như Triều đại Cải cách của Giáo hội Công giáo, Thời đại Giác ngộ, Cách mạng Pháp, Cách mạng công nghiệp, Hai Thế chiến và Chiến tranh Lạnh.

Danh sách các nước Tây Âu

Khí hậu ở Tây Âu thay đổi từ vùng cận nhiệt đới và bán khô hạn ở bờ biển phía nam của Pháp đến vùng cực bắc tại Pyrenees.

Đa văn hóa và bảo vệ ngôn ngữ khu vực và dân tộc thiểu số được công nhận là các mục tiêu chính trị ở Tây Âu ngày nay.

Tây Âu là một trong những vùng giàu nhất trên thế giới. Đức có GDP cao nhất ở châu Âu và thặng dư tài chính lớn, Luxembourg có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Thụy SĩLuxembourg có mức lương trung bình cao nhất thế giới.