Sự sụp đổ các hệ thống thuộc địa của CNĐQ Khu vực Châu Úc

Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Úc (Châu Đại Dương) phát triển tương đối chậm và yếu hơn so với các nơi khác. Tuy nhiên, từ sau Thế chiến thứ hai đã lần lượt ra đời một số nước có chủ quyền như Tây Xamoa (lãnh thổ do New Zealand bảo trợ) độc lập năm 1962 ; Nauru (lãnh thổ do Anh, Ôxtrâylia và New Zealand đồng bảo trợ) độc lập năm 1968 ; Fiji (thuộc địa của Anh) và Tonga (xứ bảo hộ của Anh) đều trở thành các nước độc lập vào năm 1970.

Tháng 9 năm 1975, Papua Niu Ghinê tuyên bố độc lập. Tháng 7 năm 1978, Anh công nhận nền độc lập của quần đảo Xôlômôn. Ngày 1/10/1978, Tuvalu là một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương cũng buộc Anh phải trao trả độc lập cho mình. Gần đây, tại châu Đại Dương đã xuất hiện các quốc gia độc lập trẻ tuổi khác là Kiribati, Vanuatu (tên trước đây là Nuven Hêbritdơ), Micrônêdi (bao gồm các quần đảo Macsan, Carôlin và Marian trước đây do Mỹ bảo trợ theo quyết định của Liên Hợp Quốc…).

Ngày nay, hơn 200 quốc gia trên thế giới có trình độ phát triển kinh tế – xã hội rất khác nhau và được chia thành nhóm những nước phát triển và đang phát triển.

Đề xuất