Địa lý của Ba Lan

Lãnh thổ của Ba Lan mở rộng khắp nhiều vùng địa lý, giữa vĩ độ 49 ° và 55 ° Bắc và kinh độ 14 ° và 25 ° Đông. Ở phía tây bắc là bờ biển Baltic, kéo dài từ vịnh Pomerania đến Vịnh Gdańsk. Bờ biển này được chú ý bởi nhiều mũi đất , hồ ven biển (những vịnh trước đây đã bị chia cắt ra từ biển), và những cồn cát. Đường bờ biển thẳng rộng bị chia cắt bởi đầm Szczecin, vịnh Puck, và đầm Vistula. Trung tâm và các phần ở phía bắc nằm trong đồng bằng Bắc Âu.

Phía trên những vùng đất thấp là khu vực địa lý bao gồm 4 quận đồi núi của trầm tích và hồ băng tích hình thành trong và sau kỷ băng hà Pleistocene. Những quận hồ là Quận Hồ Pomeranian, Quận Hồ Greater Polish, Quận Hồ Kashubian và Quận Hồ Masurian. Quận Hồ Masurian là hồ lớn nhất trong số bốn quận hồ và bao phủ phần lớn đông bắc Ba Lan. Các quận hồ tạo thành Baltic Ridge, một loạt các hệ thống băng tích dọc theo bờ biển phía nam của Biển Baltic.

Phía nam của vùng đất thấp phía Bắc châu Âu nằm trong khu vực của Lusatia, Silesia và Masovia, được chú ý bởi các thung lũng sông băng. Xa hơn về phía nam là vùng núi Ba Lan, trong đó có Sudetes, vùng Kraków-Częstochowa, dãy núi Świętokrzyskie và dãy núi Carpathian, bao gồm cả vùng Beskids. Phần cao nhất của dãy núi Carpathian là dãy núi Tatra, dọc theo biên giới phía nam của Ba Lan.