Brazil

Brazil tên chính thức Cộng hoà Liên bang Brazil là các quốc gia lớn nhất trong cả Nam Mỹ và Mỹ Latin. Là quốc gia lớn thứ năm thế giới về cả diện tích và dân số. Giáp với Đại Tây Dương ở phía đông, Brazil có một đường bờ biển của 7.491 km. Giáp […]