Honduras

Honduras tên chính thức Cộng hòa Honduras là một nước cộng hòa ở Trung Mỹ. Honduras giáp phía tây của Guatemala, ở phía tây nam của El Salvador, ở phía đông nam của Nicaragua, phía nam giáp Thái Bình Dương ở Vịnh Fonseca và ở phía bắc của Vịnh Honduras, một vịnh lớn của vùng […]