Suriname

Suriname tên chính thức được gọi là Cộng hòa Suriname là một nhà nước có chủ quyền trên vùng đông bắc Đại tây Dương, bờ biển Nam Mỹ. Nó được bao bọc bởi Guiana thuộc Pháp về phía đông, Guyana về phía tây và Brazil về phía Nam. Diện tích chỉ dưới 165.000 km 2 (64.000 […]