Có tất cả: 27

Liên minh châu Âu ( EU ) là một liên minh chính trị –  kinh tế của 28 nước thành viên được đặt chủ yếu ở châu Âu. Nó có diện tích 4.324.782 km2 (1.669.808 dặm vuông), và dân số ước tính trên 508 triệu người.

EU hoạt động thông qua một hệ thống siêu quốc gia và liên chính phủ ra quyết định. Bảy cơ quan chính ra quyết định các hoạt động của Liên minh châu Âu là:

  1. Hội đồng châu Âu
  2. Hội đồng Liên minh châu Âu
  3. Nghị viện châu Âu
  4. Ủy ban châu Âu
  5. Tòa án Tư pháp của Liên minh châu Âu
  6. Ngân hàng Trung ương châu Âu
  7. Tòa án Công lý châu Âu.

Chiếm 7,3% dân số thế giới, vào năm 2014 GDP của EU là: 18.495.000.000.000 USD, chiếm khoảng 24% GDP danh nghĩa toàn cầu và 17% khi đo theo sức mua tương đương. Ngoài ra, 26 trong số 28 nước EU có chỉ số phát triển con người rất cao, theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

Do ảnh hưởng toàn cầu của mình, Liên minh châu Âu đã được mô tả như một siêu cường quốc.