Mexico

Mexico tên chính thức là Liên bang Mexico, là một nước cộng hòa liên bang nằm ở Bắc Mỹ. Quốc gia này giáp với Hoa Kỳ ở phía bắc; phía nam và phía tây giáp với Thái Bình Dương; phía đông nam giáp với Guatemala, Belize và biển Caribê; phía đông giáp với vịnh Mexico. […]