Dân số Bắc Mỹ

Dân số Bắc Mỹ hiện tại là 366,345,502 người, số liệu mới nhất vào ngày 10/06/2019 dựa trên các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.

  • Dân số Bắc Mỹ hiện chiếm 4.78% dân số thế giới.
  • Mật độ dân số trung bình phân bổ trên mỗi km2 ở Bắc Mỹ là 19 người/km2 (50 người/dặm vuông).
  • Tổng diện tích của Bắc Mỹ là 18,680,276 Km2 (7,212,492 dặm vuông)
  • 83.3% dân số đô thị (297,837,931 người vào năm 2016)
  • Độ tuổi trung bình ở Bắc Mỹ là 38 tuổi.

Dân số Bắc Mỹ qua các năm

NămDân số% thay đổiThay đổi% thế giớiDân số thế giới
2016360,529,3240.75%2,691,2884.85%7,432,663,275
2015357,838,0360.78%2,741,7845.16%7,349,472,099
2010344,129,1170.93%3,120,9635.28%6,929,725,043
2005328,524,3040.93%2,960,0365.36%6,519,635,850
2000313,724,1241.19%3,604,8635.47%6,126,622,121
1995295,699,8101.05%3,013,3495.57%5,735,123,084
1990280,633,0631.03%2,795,0235.78%5,309,667,699
1985266,657,9490.96%2,488,1586.01%4,852,540,569
1980254,217,1610.97%2,400,5066.26%4,439,632,465
1975242,214,6290.95%2,237,1616.58%4,061,399,228
1970231,028,8251.06%2,367,8976.95%3,682,487,691
1965219,189,3391.43%3,004,4967.26%3,322,495,121
1960204,166,8611.82%3,513,0597.40%3,018,343,828
1955186,601,5651.69%2,997,3397.39%2,758,314,525

Dự báo dân số Bắc Mỹ

NămDân số% thay đổiThay đổi% thế giớiDân số thế giới
2020371,268,6090.74%2,686,1155.05%7,758,156,792
2025384,273,7190.69%2,601,0224.95%8,141,661,007
2030396,278,1290.62%2,400,8824.87%8,500,766,052
2035406,905,1280.53%2,125,4004.60%8,838,907,877
2040416,364,3870.46%1,891,8524.71%9,157,233,976
2045424,930,4720.41%1,713,2174.64%9,453,891,780
2050433,113,7310.38%1,636,6524.58%9,725,147,994

Ghi chú

  • Số liệu dân số Bắc Mỹ hiện tại sẽ được Cacnuoc.vn cập nhật thường xuyên từ ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc
  • Dữ liệu trong bảng dân số Bắc Mỹ qua các năm được lấy cố định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm từ năm 1955 đến nay.
  • % thay đổi: là phần trăm thay đổi dân số mỗi năm

Xem thêm

Đề xuất