Lá cờ các nước Châu Phi

Lá cờ các nước Châu Phi có rất nhiều thiết kế khác nhau và chỉ có một số đặc điểm chung. Ví dụ, hầu như tất cả lá cờ đều có sọc, trừ một số không có như Ma-rốc, Tunisia, Mauritania, Eritrea, Somalia. Các màu sắc thường được sử dụng là màu xanh lá cây, vàng, đỏ và đen.

Lá cờ được nhận biết rộng rãi nhất ở khu vực này là cờ Nam Phi. Lá cờ Ma rốc, Burkina Faso và Somali có nhiều nét tương đồng với cờ Việt Nam.

Danh sách lá cờ các nước Châu Phi theo bảng chữ cái

Đề xuất