Lá cờ các nước Châu Á

Nhìn vào lá cờ của các nước Châu Á bạn có thể thấy rõ rằng hầu hết trong số chúng đều có màu đỏ. Một số có nền màu đỏ hoàn toàn, nhiều lá cờ có các dải màu đỏ, hình tam giác hoặc vòng tròn. Màu này có một ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa châu Á.

Những lá cờ ở Châu Á được nhận biết rộng rãi trên toàn thế giới là lá cờ của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Danh sách cờ các nước châu Á theo thứ tự chữ cái

Đề xuất