Khí hậu nước Áo

Phần lớn Áo nằm trong vùng khí hậu mát mẻ / ôn đới, nơi mà gió tây ẩm chiếm ưu thế. Với gần ba phần tư đất nước bị chi phối bởi các dãy núi Alps, khí hậu núi cao là chủ yếu. Ở phía đông- đồng bằng Pannonia và dọc theo sông Danube thung lũng khí hậu cho thấy tính năng lục địa với mưa ít hơn so với các vùng núi cao. Mặc dù Áo lạnh vào mùa đông (-10 – 0 ° C), nhiệt độ mùa hè có thể tương đối cao, với nhiệt độ trung bình vào giữa những năm 20 và nhiệt độ cao nhất là 40,5 ° C (105 ° F) trong tháng 8 năm 2013.