Các nước Đông Phi nằm ở vùng đông của lục địa châu Phi, được xác định bởi địa lý hoặc địa chính trị.

Danh sách các nước Đông Phi