Các nước Mỹ Latinh và Caribe là một nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc ở châu Mỹ có lịch sử chung đối mặt với chủ nghĩa thực dân và thuộc địa hóa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Âu khác. Đây là nơi các ngôn ngữ Lãng mạn như tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp thống trị, nhưng hàng trăm người bản địa vẫn dùng các ngôn ngữ như Nahuatl, Mixtec, Maya, Quechua và Aymara.

Danh sách các nước Mỹ latinh và Caribe

Thuật ngữ “Mỹ Latinh” lần đầu tiên được sử dụng trong một hội nghị năm 1856 với tiêu đề “Sáng kiến ​​của nước Mỹ. Ý tưởng cho một Quốc hội Liên bang Cộng hòa”, của chính trị gia người Chile, Francisco Bilbao. Thuật ngữ này cũng được chính phủ Pháp của Napoleon III sử dụng vào những năm 1860 với tên gọi Amérique latine để xem xét các vùng lãnh thổ nói tiếng Pháp ở châu Mỹ.

Châu Mỹ Latinh bao gồm 13 vùng lãnh thổ phụ thuộc và 20 quốc gia bao gồm một khu vực trải dài từ biên giới phía bắc Mexico đến mũi phía nam của Nam Mỹ, bao gồm cả vùng Caribbean.

Danh sách các nước Mỹ Latinh và Caribe

Thông tin thêm

  • Các nước Mỹ Latinh có diện tích khoảng 19.197.000 km2, gần 13% diện tích bề mặt trái đất.
  • Dân số của nó được ước tính khoảng hơn 639 triệu.
  • GDP danh nghĩa kết hợp là 5.573.397 triệu USD và GDP GDP là 7.531.585 triệu USD.